Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1: Begripsbepaling
Hair Mix Nederland B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 16044681 te Oeffelt.
1. Onder Hair Mix Nederland B.V. wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: Groothandel voor Kappersbenodigheden Hair Mix.
2. Onder koper wordt in deze Algemene Voorwaarden mede begrepen degene in wiens opdracht diensten worden verricht, alsmede degene met wie koopovereenkomsten tot levering van producten worden gesloten.

Artikel 2: Algemeen/Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, koopovereenkomsten en leveringen van producten.

Artikel 3: Aanbiedingen / Industriële eigendom
1. Alle aanbiedingen in prijscouranten, advertenties, orderbevestigingen, brieven, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend.
2. Alle rechten uit hoofde van industriële en intellectuele eigendom, alsmede auteursrechten, blijven berusten bij Hair Mix Nederland B.V.

Artikel 4: Overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat koper via de winkel/webshop, dan wel telefonisch, via e-mail of schriftelijk bestelling doet, tenzij Hair Mix Nederland B.V. binnen 24 uur na bestelling telefonisch, via e-mail en/of schriftelijk aan koper laat weten de bestelling niet te accepteren.

Artikel 5: Prijzen
1. Alle zichtbare prijscommunicatie binnen de Hair Mix vestigingen zijn uitsluitend inclusief B.T.W. en in Euro’s geprijsd.     Prijzen van producten of diensten voor de zakelijke klant worden uitsluitend exclusief B.T.W. gecommuniceerd, mocht dit   anders zijn dan staat dit duidelijk vermeld.
2. Alle prijscommunicaties als promoties, catalogus, brochures, mailings, gericht op de zakelijke markt zijn uitsluitend exclusief B.T.W. geprijsd.

 

 

Artikel 6: Retourneren van geleverde producten
1.Ruilen van artikelen is uitsluitend en alleen mogelijk mits deze artikelen aangeboden worden in gesloten, originele fabrieksverpakking met kassabon of factuur zoals ze ook zijn afgeleverd. Elektrische apparaten, scharen en de producten van Balmain worden niet retour genomen.

Artikel 7: Wijzigingen
1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door Hair Mix worden gewijzigd.