Modelformulier voor herroeping

(dit formulier printen, invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Hair Mix Nederland
Looij 3
5441 XB  Oeffelt

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product:__________________________________]* herroep/herroepen*

Besteld op: ____________   ontvangen op  _________________________

Bestelnummer: _________________

Uw adres:_____________________

Uw telefoonnummer:_____________________

______________________________

Handtekening